DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Uzman personellerimiz tarafından firmanızın tüm değerlendirilmeleri yapılıp, aşağıda belirtilen tüm başlıklar için yangın danışmanlığı hizmeti verilmektedir.  

Yapıların yangın risk analizinin belirlenmesi

Yangın senaryolarının oluşturulması

Uygun sistem seçimi

Yangın söndürme sistemlerinin denetim ve kontrolü

Yangın eğitim ve tatbikatlarının düzenlenmesi

Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi

Yangına karşı alınması gereken önlemler konularında

İtfaiye iskan ve ruhsat onay raporu danışmanlıkları